Internet marketing

Image

Efikasno do preciznog oglašavanja

Internet marketing je vid oglašavanja koji Vam omogućava da brzo, jednostavno, a uz to, i jeftino reklamirate svoj proizvod i/ili uslugu velikom broju kupaca/korisnika.

Internet marketing koristi se za reklamiranje proizvoda i usluga putem interneta, ali i putem mobilnih uređaja, te putem email-a. Ono što ga čini popularnim u odnosu na klasične vidove marketinga jeste da nudi širok spektar mogućnosti za reklamiranje od izrade web prezentacije koja sama po sebi može da služi kao reklama, preko reklamnih oglasa (baner), plaćenih oglasa na pretraživačima, interaktivnim reklamama, plaćenim tekstovima, uz daleko manje potrebnih finansijskih troškova nego za klasične tipove marketinga.
Image

Efikasno do preciznog oglašavanja

Internet marketing je vid oglašavanja koji Vam omogućava da brzo, jednostavno, a uz to, i jeftino reklamirate svoj proizvod i/ili uslugu velikom broju kupaca/korisnika.


Internet marketing koristi se za reklamiranje proizvoda i usluga putem interneta, ali i putem mobilnih uređaja, te putem email-a. Ono što ga čini popularnim u odnosu na klasične vidove marketinga jeste da nudi širok spektar mogućnosti za reklamiranje od izrade web prezentacije koja sama po sebi može da služi kao reklama, preko reklamnih oglasa (baner), plaćenih oglasa na pretraživačima, interaktivnim reklamama, plaćenim tekstovima, uz daleko manje potrebnih finansijskih troškova nego za klasične tipove marketinga.

Ostvarite dodir sa kupcima

Internet marketing omogućava daleko veću prilagodbu reklama ciljanom tržištu (određivanje geo-lokacije za reklamu, starosne dobi, ekonomske, obrazovne ili spolne strukture ciljane skupine). Ovo omogućava oglašivaču da svoje reklame tako prilagodi korisnicima da od njih ostvari najveću moguću dobit.

Još jedna prednost internet marketinga jeste brzo i kvalitetno kreiranje, održavanje i pokretanje/obustavljanje reklamnih kampanja koje mogu da traju bilo koji željeni vremenski period, ili pak da se tako definišu da su aktivne samo u određenim vremenskim periodima (samo određeni sati tokom dana, samo određeni dan u sedmici/mjesecu, ili kombinacija ovog dvoga), pri tome da se definiše striktno određeni budžet koji će se troštiti na kampanji (da li na dnevnoj ili mjesečnoj osnovi, po izvršenoj akciji i sl.).
Image
Image

Ostvarite dodir sa kupcima

Internet marketing omogućava daleko veću prilagodbu reklama ciljanom tržištu (određivanje geo-lokacije za reklamu, starosne dobi, ekonomske, obrazovne ili spolne strukture ciljane skupine). Ovo omogućava oglašivaču da svoje reklame tako prilagodi korisnicima da od njih ostvari najveću moguću dobit.

Još jedna prednost internet marketinga jeste brzo i kvalitetno kreiranje, održavanje i pokretanje/obustavljanje reklamnih kampanja koje mogu da traju bilo koji željeni vremenski period, ili pak da se tako definišu da su aktivne samo u određenim vremenskim periodima (samo određeni sati tokom dana, samo određeni dan u sedmici/mjesecu, ili kombinacija ovog dvoga), pri tome da se definiše striktno određeni budžet koji će se troštiti na kampanji (da li na dnevnoj ili mjesečnoj osnovi, po izvršenoj akciji i sl.).
Image

Postignite rezultat promocije

Pri izradi svih vidova marketinških kampanja nudim mjerenje rezultata aktivnosti, na osnovu kojih planiramo naredne korake kako bismo unaprijedili rezultate.

U ovom trenutku sam specijaliziran za nekoliko vidova internet marketinga i to:
- Dizajn, razvoj i održavanje Google reklama (Google AdWords)
- Dizajn, razvoj i održavanje Facebook reklama (Facebook Ads)
- Search Engine Optimization (SEO)
- Dizajn i razvoj interaktivnih reklamnih oglasa (banneri)
Image

Postignite rezultat promocije

Pri izradi svih vidova marketinških kampanja nudim mjerenje rezultata aktivnosti, na osnovu kojih planiramo naredne korake kako bismo unaprijedili rezultate.

U ovom trenutku sam specijaliziran za nekoliko vidova internet marketinga i to:
- Dizajn, razvoj i održavanje Google reklama (Google AdWords)
- Dizajn, razvoj i održavanje Facebook reklama (Facebook Ads)
- Search Engine Optimization (SEO)
- Dizajn i razvoj interaktivnih reklamnih oglasa (banneri)

Želite biti viđeni od strane potencijalnih kupaca?

Pokušali ste se reklamirati na više načina, ali niste primjetili značajan napredak, još gore, niste primjetili nikakav napredak u Vašem poslovanju.

Odgovor na Vaše pitanje je da, osjećajte se slobodno da me kontaktirate kako bismo saradnjom unaprijedili Vaše rezultate i poslovanje.
Image
Emir Design.Sva prava pridržana © 2022

Search